مطالعات مجتمع آموزشی ورزشی

دانلود رساله مجتمع آموزشی در قالب 162 صفحه فایل وورد،مطالعات کامل طراحی مجتمع آموزشی و ورزشی شامل تمامی مطالعات،اصول،ضوابط و استانداردهای طراحی،برنامه فیزیکی،نکات فنی،مبانی نظری و بررسی نمونه های موردی داخلی و خارجی در طراحی مجتمع آموزشی ورزشی …

مطالعات طراحی مجتمع آموزشی ورزشی مناسب رساله طرح نهای و پایان نامه معماری در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد معماری

دانلود رساله مجتمع آموزشی ورزشی :

۲۵,۰۰۰ تومان – خرید

حتما ببینید:

پلان مجتمع آموزشی ورزشی

رساله مجتمع فرهنگی


بخشی از مطالعات و فهرست مطالب رساله مجتمع آموزشی :

تعریف:در آموزشگاه ها معمولاً شرایطی برای آموزش امور گوناگون فرهنگی و اجتماعی و همچنین آموزش پیشه ها و هنرهای گوناگون مانند نقاشی، کوزه گری، دوزندگی و جزاینها فراهم می گردد. برخی از آموزشگاه ها کتابخانه و انتشارات ویژه خود را نیز دارا هستند. برخی از آموزشگاه ها بجز پوشش دادن منطقه خود به فعالیت های فرامنطقه ای نیز می پردازند. بسیاری از آموزشگاه ها ویژه کار (تخصصی) اند یعنی فعالیت خود را گرد یک گروه یا یک محور کاری کرده متمرکز میسازند.

رساله مجتمع آموزشی

فهرست مطالب رساله مجتمع آموزشی :

فصل اول:

 • شناخت بستر طرح – مطالعات استان و سایت

فصل دوم:

 • تحلیل سایت

فصل سوم:

تعاریف-تاریخچه آموزش وپرورش واستانداردهای  مجموعه های آموزشی

 •  تعاریف آموزش وپرورش
 • تاریخ آموش وپرورش
 • اموزش وپرورش نوین
 • فعالیت فوق برنامه ومکمل چیست
 • استانداردهای طراحی اموزشگاهها
 • بخش های مختلف آموزشی
 • استانداردهای کتابخانه
 • استانداردهای آمفی تئاتر
 • ضوابط فضاهای آموزشی
 • ایین کارجانمای وطراحی درتوالت
 • ضوابط طراحی ایمنی پلکان
 • ایین کارپنجرههای مدارس
 • ایین کارایمنی درهای مدارس
 • عوامل آسیب زادرساختمان مدارس
 • عملکردها
 • استانداردهای کلاس درس
 • استانداردهای اموزش تصویری
 • استانداردهای اتلیه طراحی معماری
 • استانداردهای آتلیه نقاشی
 • استانداردهای کتابخانه مرکزاموزشی
 • استانداردهای نمازخانه
 • استانداردهای اداری (اتاق رییس)
 • استاناردهای مالی
 • استانداردهای محل قرارگیری
 • تجهیزات اتش نشانی
 • شرایط محیطی
 • جهت یابی وشعاع دسترسی
 • نور
 • صوت
 • شرایط اقلیمی
 • ایمنی
 • رنگ فضاها
 • انواع چیدمان کلاس
 • مدارس فضای باز
 • جدول استفاده رنگهادرمدارس
 • مطالعات تکمیلی (معیارهای ظرفیت)
 • فضاهای بسته یاسرپوشیده
 • انواع کلاسها

 فصل چهارم:

تعاریف اماکن ورزشی واستانداردهای مجموعههای ورزشی پیشگفتارمربوط به قسمت ورزشی

 • تعاریف اماکن ورزشی
 • فضای روبازورزشی
 • استانداردهای فضاهای ورزشی
 • ابعادواندازه های سالن های ورزشی چندمنظوره
 • دسترسی ها
 • ارتفاع سالن های ورزشی
 • انبارسالن های ورزشی
 • سرویسهای بهداشتی ورختکن
 • فضاهای اداری وعمومی
 • مقررات فنی وجزئیات ساختمانی
 • خصوصیات اصلی کفهای ورزشی
 • اصول سازه
 • سیستم تاسیسات حرارتی وتهویه سالن های ورزشی3
 • تهویه
 • سیستم روشنای
 • استانداردها وایمنی های عمومی اماکن ورزشی
 • متد اولترین سالنهای ورزشی
 • انواع ساختمان ازنظرمصالح مصرفی (ساختمانهای بتنی )
 • انواع پارکینگ قابل ساخت درورزشگاهها
 • نورسالن های ورزشی
 • دمای اماکن ورزشی-دمای سالنهای ورزشی
 • ایمنی اماکن ورزشی
 • ضوابط اصلی راههای خروج
 • ورزشهای توپی سالنی
 • والیبال –تعریف ورزش
 • ابعادزمین والیبال
 • استانداردهادروالیبال
 • مشخصات داخلی جداره ها ی داخل سالن والیبال
 • ورزش بسکتبال (تعاریف)
 • ابعادزمین بسکتبال
 • استانداردهادربسکتبال
 • شرایط محیطی مطلوب بسکتبال ورزش تنیس روی میز
 • استانداردهای تنیس روی میز
 • ابعادوفواصل بین المللی و…
 • جانمای سالنهای ورزش تنیس روی میز
 • ایمنی درتنیس روی میز
 • (ورزشهای رزمی)ورزش کاراته
 • استانداردهای کاراته
 • ورزش جودو -27
 • استانداردهای جودو
 • رشته ورزشی ووشو
 • استانداردهای ووشو
 • جانمای سالنهای رزمی
 • فضاهای جنبی مورد نیازسالنهای ورزشهای رزمی
 • سیستمهای حرارتی وخنک کننده
 • ایمنی درسالنهای ورزش رزمی
 • مشخصات سالن ورزش تشکی

فصل پنجم:

بررسی نمونه های موردی

 • بررسی آکادمی اولین گریس
 • بررسی دانشکده مهندسی دانشگاه پیتزبورگ
 • بررسی یک مدرسه در منطقه سرد و خشک

فصل ششم:

 •  روند طراحی

دانلود مطالعات مجتمع آموزشی ورزشی :

۲۵,۰۰۰ تومان – خرید

این مطالب را هم ببینید:

رساله خانه سالمندان

رساله مجتمع مسکونی