دانلود پلان دانشگاه همراه با فایل و تصاویر سه بعدی

دانلود پروژه دانشگاه در قالب یک فایل اتوکد شامل نقشه های دو بعدی و یک فایل اتوکد سه بعدی حجم پروژه و تصاویر سه بعدی پروژه…فایل نقشه ها شامل: پلان های کامل طراحی دانشگاه در سه طبقه، دو نمای اصلی پروژه،دو مقطع طولی و عرضی از پلان پروژه و سایت پلان کامل دانشگاه فایل اتوکد سه بعدی شامل حجم سه بعدی ساختمان و سایت دانشگاه و 6 تصویر پرسپکتیو داخلی و خارجی از پروژه پروژه کامل طراحی دانشگاه مناسب پروژه های طرح معماری


حتما ببینید:

دانلود پلان دانشکده هنر

دانلود پلان دانشگاه


دانلود پروژه دانشگاه شامل :

  • پلان های طبقات با مبلمان کامل
  • دو نمای اصلی
  • دو مقطع
  • سایت پلان
  • فایل اتوکد سه بعدی پروژه
  • 6 پرسپکتیو داخلی و خارجی
۲۴,۵۰۰ تومان – خرید

پروژه دانشگاه


این مطالب را هم ببینید:

پلان ساختمان موزه

دانلود پروژه سازه بتنی