دانلود پروژه مجتمع مسکونی

دانلود پروژه طرح 5 طراحی مجتمع مسکونی در قالب فایل اتوکد 8 شیت کامل پروژه طرح 5 شامل تمامی نقشه ها و مدارک کامل طراحی مجموعه مسکونی-آپارتمانی و ویلای در یک سایت پلان کامل با طراحی محوطه شامل تمامی موارد مورد نیاز در یک مجموعه مسکونی، پلان های کامل تمامی واحد های آپارتمانی و ویلای با مبلمان کامل، مقاطع تکی از پلان های آپارتمانی و ویلای و مقطع کلی از سایت پلان مجموعه نما های اصلی و نمای کلی از سایت پلان مجموعه و همچنین پلان ها و مقاطع مجتمع فرهنگی,آموزشی اختصاصی مجموعه پروژه کامل طراحی مجموعه مسکونی مناسب پروژه های طرح 5 و طرح نهایی معماری…


حتما ببینید:

پلان مسکونی

پروژه سازه بتنی


پروژه طرح 5 – طراحی مجتمع مسکونی شامل:

  • سایت پلان کامل مجموعه مسکونی
  • پلان های کامل آپارتمانی و ویلای با مبلمان کامل
  • مقطع از سایت پلان
  • نمای کلی سایت پلان
  • مقطع تکی پلان ها
  • نما ها
  • پلان و مقاطع مجتمع فرهنگی،آموزشی مجموعه
۲۹,۵۰۰ تومان – خرید

این مطالب را هم ببینید:

پلان مرکز فرهنگی

پلان ساختمان بانک


پروژه طرح 5