15 نمونه طراحی آتلیه معماری یکی از سوژه های منحصر به فرد برای قشر مرتبط با امور طراحی، آتلیه شرکت های معماری است تا قسمتی از هویت شرکت را به واسطه فضای کاری درک نمایند و با محیط این دفاتر بیشتر آشنا شوند. قابل ذکر است که بعضی از از دفاتر معماری معروف و مطرح دنیا در فضا های نامتعارف ساخته شده اند. برای مثال آتلیه شرکت معماری Marmol ...