بازسازی و طراحی داخلی آپارتمان کاربردی آپارتمان قدیمی PS بسیار قدیمی بوده و بیش از 100 سال قدمت داشته است که توسط گروه معماری Ki بازسازی و مجددا طراحی شده است. تیم معماران طراحی داخلی آپارتمان مدرن PS بر اساس خواست کارفرما، فضایی روشن، ساده، لطیف و بدون جزئیات را ایجاد نموده اند. به گونه ایی که فضای کافی و نسبتا زیاد و جریان هوای مطبوع به همراه راحتی ...