طراحی باشگاه بدنسازی بزرگ با هزینه محدود باشگاه بدنسازی Inspire Pure واقع در کویت توسط گروه معماری Alhumaidhi Architects طراحی و ساخته شده است. یکی از چالش هایی که تیم معماران در طراحی این پروژه با آن مواجه بودند هزینه محدود بود که به مدیریت در هزینه ساخت و دکوراسیون نیازمند بود. مخصوصا این که این پروژه در سلسله مجموعه های ورزشی مانند: باشگاه سوار کاری و شکار قرار گرفته است. پلان این باشگاه ...