ایده های دکوراسیون راهرو های ورودی باریک همیشه این جمله را به یاد داشته باشید : " ورودی نشان دهنده خانه است." چون اولین نگاه بسیار حائز اهمیت است. به همین علت راهروی ورودی خانه در طراحی داخلی دارای جایگاه ویژه ایی می باشد. اگر قصد دارید راهروی ورودی منزل شما ، هم برای خودتان و هم برای مهمانانتان ، فضایی دعوت کننده ، پر انرژی و زیبا داشته ...