اصول طراحی سبک مراکشی سبک مراکشی ، سبکی تاریخی می باشد که برگرفته از ریشه کشور مراکش است. این سبک به علت پیشینه دیرینه خود ، همواره توسط معماران و طراحان داخلی مورد استفاده قرار گرفته و الهام بخش بسیاری از طرح ها بوده است. ویژگی های بارز این سبک شامل جزئیات منحصر به فرد ، طرح های هندسی و نقوش متنوع است که اشاره به فرهنگی دارد که ...