طراحی اقامتگاه گنبدی چهار فصل در میان درختان اقامتگاه گنبدی "Charlevoix" در محدوده جنگلی نزدیک شهر کبک، کانادا واقع شده که توسط گروه معماران Bourgeois / Lechasseur architects طراحی و ساخته شده است. این اقامتگاه جنگلی از سه گنبد تشکیل شده که در میان درختان و مناسب برای سپری نمودن تعطیلات در چهار فصل طراحی شده است. در طراحی این اقامتگاه جنگلی سعی در ایجاد مفاهیم جدیدی از اقامتگاه های ...