ابعاد مناسب فرش در دکوراسیون انتخاب کف پوش مناسب در دکوراسیون باعث ایجاد احساس راحتی بیشتر در راه رفتن در فضا می شود. هم چنین با افزودن رنگ به دکوراسیون گرما می بخشد. در ادامه این مطلب با نکات و ترفند های انتخاب ابعاد مناسب فرش در دکوراسیون آشنا خواهید شد. در حقیقت فرش بایستی نه خیلی بزرگ باشد و نه خیلی کوچک. انتخاب فرش مناسب به ابعاد فضا ...