9 طرح برتر پاویلیون در اکسپو 2020 دبی یکی از مهم ترین رویداد های دنیا در طول سال های آتی، اکسپو 2020 دبی خواهد بود. مسئول برگزاری این نمایشگاه، معاون نخست وزیر امارات و حاکم دبی به نام "شیخ محمد بن رشید" می باشد. وی درمورد این نمایشگاه این گونه اظهار داشته است: "با کانسپت همبستگی ذهن و خلق آینده به استقبال این رویداد خواهیم رفت." اکسپو 2020 حول ایده پایداری، تحرک ...