کاربرد تخته سه لایی در طراحی ورودی ورودی لابی این ساختمان توسط استودیو معماری باران با استفاده از تخته سه لایی طراحی شده و این مکان را به یک لابی جذاب تبدیل کرده است. کارفرمای این پروژه از تیم معماران خواستار یک ورودی پویا و پرانرژی بوده است. دیواره چوبی این لابی به صورت مجمسه ایی مانند از بیرون به داخل امتداد یافته و این دو فضا را به ...