ایده هایی برای روشنایی اتاق های تاریک کمبود نور آزار دهنده در زمان شب ، خواب و استراحت یک ویژگی مطلوب محسوب می شود. اما هر فردی در طول روز برای انجام فعالیت های مختلف نیازمند فضایی روشن ، پر انرژی و با نور کافی می باشد. اتاق هایی که فاقد نور خورشید هستند ، مخصوصا در اتاق های کوچک که تیرگی به راحتی بر فضا غالب می شود ...