طراحی خانه با تلفیق سبک مدیترانه ای و مکزیکی خانه Casa A690 واقع در Zapopan ، مکزیک متعلق به دهه 1970 میلادی می باشد که توسط معماری مکزیکی به نام Delfino Lozano مجددا طراحی و بازسازی شده است. طراحی خانه با پنجره های دایره ایی شکل و تلفیقی از سبک ها و دیدگاه زیبایی شناسی مدیترانه ایی و مکزیکی صورت گرفته است. مشخصات کلی پروژه : معمار: Delfino Lozano ...