طراحی مجتمع مسکونی در هلند مجتمع مسکونی "Belvedere" واقع در هلند توسط گروه معماری "Rene van Zuuk Architects" طراحی و اجرا شده است. طراحی برج مسکونی Belvedere با کانسپت تاثیر پذیر از الگوی چلیپایی صورت گرفته است که با محدودیت های سایت، و تجزیه و تحلیل محله های شهر تعریف می شود. Belvedere یک لغت ایتالیایی به معنای نمایش زیبا است. این مجتمع مسکونی در محله ایی با ساختمان های سازمانی 4 طبقه از ...