استفاده از خطوط در طراحی داخلی خانه طرح ها یکی از عناصر مهم در طراحی داخلی هستند که باعث نمایان شدن رنگ ها می شوند. طرح ها با کنار هم قرار گرفتن دو رنگ متفاوت و با تکرار منظم فرم ها ایجاد می شوند. شما می توانید برای ایجاد هارمونی در دکوراسیون منزل خود طرح ها و خطوط با رنگ های متفاوت را با یک دیگر ترکیب نمایید. در ...