8 رنگ تاثیر گذار در فنگ شویی فنگ شویی یکی از ترند های محبوب در طراحی داخلی محسوب می شود که از اصول و نکات فراوانی بهره مند می باشد. علاوه بر تمامی نکات تاثیر گذار در فنگ شویی برای ایجاد فضایی مناسب در خانه ، رنگ ها نیز بسیار حائز اهمیت هستند. در این مطلب علاوه بر اصول اولیه برای ایجاد فنگ شویی در خانه با 8 رنگ ...