اصول و نکات ترسیم فنی و نقشه کشی معمولا ترسیم فنی سخت ترین قسمت طراحی معماری محسوب می شود. و می توان گفت که اکثر معماران و دانشجویان رشته معماری به طراحی اتود اولیه ، اسکیس و طراحی پرسپکتیو علاقمند هستند. چون این بخش از طراحی معماری بسیار جذاب ، خلاقانه و شخصی است. اما جنبه های دیگر یک طرح معماری چیست؟ منظور بخش های استدلالی ، منطقی و ...