طراحی مبلمان شهری با عناصر طبیعی مبلمان شهری همچون هر المان دیگری تاثیر بسزایی در ظاهر و نمای شهر دارد. و بایستی در این زمینه با طراحی و برنامه ریزی های دقیق، متناسب با فرهنگ و آداب و رسوم مردم حرکت نمود. در فضا های باز مسکونی طراحی و ساخت مکان های مناسب برای نشستن منجر به ایجاد جذابیت و استقرار فعالیت های مختلف در این گونه فضا ها ...