طراحی فوق العاده خانه های پیش ساخته OOD طراحی خانه مدولار OOD :خانه ی مدولار پیش ساخته شرکت OOD با ویژگی شیشه های آینه ایی می تواند در 8 ساعت روی هم سوار شود. خانه ی مدولار شرکت OOD که توسط بریک و واندر طراحی شده است یک خانه ی پیش ساخته از که این قابلیت را دارد که در 8 ساعت نصب و سرهم شود. قابلیت و راحتی دو ...