شیر آب سه بعدی در دنیای مدرن گروه American Standard. به شکلی خلاقانه و زیبا شیر آب سه بعدی مدرنی را طراحی و ساخته است. این شیر های آب در طرح های بی نظیر و قابل توجهی با ساختاری فلزی طراحی شده اند که جزء نخستین کار های سه بعدی این تیم طراحی به شمار می روند. طرح خاص و منحصر به فرد این شیر آب ها به ویژه ...