پلاگین ساخت سطوح کثیف و آسیب دیده در 3ds Max با دانلود پلاگین RichDirt می توانید صحنه های 3D خود را بسیار واقعی تر نشان دهید. این پلاگین می تواند اثرات ساده و پیشرفته خاک و کثیفی را بر روی سطوح 3D شما قرار دهد و باعث شود بسیار واقعی تر نشان داده شده است مانند حالاتی که باران و گرد و غبار و یا جریان آب بر روی ظاهر ساختمان های ...