دانلود 2018 Solidworks - طراحی حرفه ای قطعات صنعتی با دانلود 2018 Solidworks می توانید از یک نرم افزار بسیار پیشرفته به منظور طراحی سازه های صنعتی به صورت سه بعدی بهره ببرید. از جمله اقداماتی که شما می توانید با استفاده از نرم افزار Solidworks انجام دهید شامل طراحی و ایجاد مراجع هندسی ، منحنی ها ، پلان ها با آفست کردن صفحه ، دستگاه مختصات جدید ، منحنی های مارپیچ ، ...