دکوراسیون داخلی باشگاه بدنسازی این باشگاه بدنسازی واقع در ژاپن توسط دفتر معماری Dress به منظور ایجاد مکانی برای سلامت و بهبود جسمی طراحی و ساخته شده است. تیم معماران در طراحی داخلی باشگاه ورزشی تلاش نموده اند تا با دسترسی آسان، فضا ها برای انجام فعالیت های ورزشی مختلف فراهم شده و آرامش و سلامتی کاربران تامین گردد. این باشگاه بدنسازی دارای 4 حوزه اصلی از جمله: قسمت ...