طراحی خانه با چشم انداز بی نظیر این خانه متعلق به یک شخص کار آفرین واقع در سان فرانسیسکو می باشد که به منظور نخستین محل اقامت او در کنار فعالیت کاری طراحی و ساخته شده است. این خانه به گونه ایی طراحی شده که برای زندگی روزمره، برگزاری جلسات کاری و مهمانی های خصوصی تر و هم چنین سرگرمی ایده آل و مناسب باشد. هدف تیم معماران از طراحی خانه ...