طراحی اقامتگاه دانشجویی در تایلند طراحی خوابگاه دانشجویی مرکز تحقیقات Treviso ایتالیا واقع در شهر بانکوک، تایلند توسط گروه معماری fabrica به اجرا رسیده است. این خوابگاه یک فضای تلفیقی منحصر به فرد با ویژگی فضای مشترک و خصوصی می باشد. این مجموعه کوچک و خلاقانه در مقایسه با یک خوابگاه دانشجویی دارای تفاوت های مختصری می باشد. به عنوان مثال، این مکان مختلط مختص دانشجویانی طراحی شده که برای یک ...