طراحی دکوراسیون با تم زرشکی زرشکی رنگی از خانواده قرمز است اما غنی تر و باوقار تر از قرمز خالص می باشد و همواره نظر طراحان داخلی را به خود جلب می کند. رنگ زرشکی به دکوراسیون خانه شما ویژگی ممتاز و متفاوت تر از رنگ های معمول می بخشد. همان گونه که کاربرد این رنگ در دکوراسیون به هیچ وجه تکراری و کلیشه ایی نیست. نیاز به مهارت ...