دکوراسیون فروشگاه لباس عروس بوتیک لباس عروس "عروسی رویایی من" یا "my dream wedding boutique" توسط استودیو معماری Nong در زمینی به مساحت 300 متر مربع طراحی و به اجرا رسیده است. تیم معماران در رابطه با طراحی این پروژه این گونه اظهار داشته اند: " هنگامی که برای نخستین بار قدم به خانه ایی به سبک غربی واقع در کنوانسیون فرانسوی شانگهای نهادیم ، مالک خانه در مورد ازدواج ...