طراحی داخلی خانه سالمندان با حباب های رنگی خانه سالمندان Shinjuen در نزدیکی شهر توکیو، ژاپن قرار گرفته و به منظور ارائه خدمات مراقبتی پرستاری برای افراد سالمند طراحی و ساخته شده است. کانسپت اصلی طراحی این پروژه ارائه محیطی راحت برای سالمندان، به همراه خدمات روزانه با توجه نیاز ها و سبک زندگی آن ها و به جهت پشتیبانی از افراد جامعه می باشد. تیم معماران در بازسازی سالن اصلی و کافه تریا ...