طراحی فضای فرهنگی طراحی مرکز فرهنگی دانشجویی واقع در کره جنوبی توسط گروه معماری 9cm با هدف ایجاد محیطی عمومی برای تبادلات فرهنگی و امور مربوط به دانشجویان دانشکده هنر صورت گرفته است. هنرمندان و معماران از این فضا به عنوان یک محیط چند عملکردی در جهت انجام امور کارگاهی و به عنوان استودیو نهایت بهره وری را خواهند داشت. این مرکز فرهنگی پیش از بازسازی یک خانه مسکونی ...