دکوراسیون داخلی خانه زیر شیروانی بازسازی و طراحی این خانه زیر شیروانی توسط گروه معماری Egue y Seta انجام گرفته است. این خانه شامل یک اتاق نشیمن، یک نیم طبقه و یک دفتر کار خانگی می باشد. تیم معماران پس از بازسازی این پروژه فضای ذخیره سازی قبلی را تبدیل به یک فضای نشیمن اصلی کردند. نشیم این خانه به عنوان قلب و مرکز خانه محسوب می شود. معماران ...