طراحی مجتمع مسکونی با نمای سرامیک قرمز به تازگی شرکت معماری MVRDV رندر هایی از جدید ترین پروژه مسکونی خود منتشر نموده است. این مجتمع مسکونی که RED7 نام دارد نخستین پروژه این شرکت هلندی می باشد که قرار است در کشور روسیه ساخته شود. طرح این پروژه در طی برگزاری یک رقابت و بررسی از بین چندین طرح، در مرحله نهایی برگزیده شد. کانسپت این ساختمان مسکونی بر طبق یک تلورانس حجمی می باشد ...