نحوه استفاده از گیاهان سبز برای تزئین فضای داخل منزل یکی از سبک های دکوراسیون داخلی، دکوراسیون سبز است که تاکیدی بر استفاده از گیاهان در فضای داخلی محیط دارد. بر خلاف نام این سبک، دکوراسیون سبز محدود به رنگ سبز نیست، اگرچه رنگ بیشتر گیاهان سبز است اما نمی توان این سبک را به رنگ خاصی محدود کرد. به هر حال گیاهان نقش بسزایی در فضا سازی محیط ایفا می ...