سبک هاراجوکو : ناهماهنگی هماهنگ سبک هاراجوکو یک سبک ژاپنی است که ویژگی آن ناهماهنگی هماهنگ است. سبک هاراجوکو سبکی با رنگ های خیره کننده ، فرم ها و شکل های جذاب ، کمی از این و کمی از آن الهام گرفتن ، در درون خود سبکی جامع ، اما در عین حال بسیار متناقض ، آزاد و نوآورانه است. این سبک دارای قوانین و ساختار مختص به خود ...