طراحی شیر آب ساده و لوکس گروه معماری Bjarke Ingels) BIG) شیر آب ساده و لوکس را طراحی نموده اند. Bjarke Ingels نخستین همکاری خود را با شرکت کالیستا (kalista) در زمینه صنعت داخلی خانه با تولید مجموعه ایی از محصولات لوکس آشپزخانه و سرویس بهداشتی آغاز نمود. در این شیر آب های هرمی تازه ساخته شده، خطوط پیوسته ایی از آب جاری مشاهده می شود. این تجهیزات آبی، ...