طراحی داخلی کلوپ ورزشی این باشگاه تنیس واقع در بلژیک توسط معماری به نام  Paul Le Quernec طراحی و به اجرا رسیده است. طراحی این کلوپ ورزشی با کانسپت مسیر حرکت و اوج گرفتن توپ تنیس در هنگام بازی صورت گرفته است. فضای داخلی این باشگاه ورزشی دارای پنجره های سقفی گنبدی شکل، قسمتی مارپیچ و کفپوشی به رنگ زرد روشن می باشد. این باشگاه تنیس با توجه به مسیر حرکت توپ به ...