طراحی تخت خواب سه طبقه سفارشی و ترکیبی برای دکوراسیون اتاق کودک شرکت Casa Kids در بروکلین، نیویورک، یک شرکت طراحی است که مبلمان سفارشی اتاق کودک را طراحی و تولید می کند. نمونه ایی از  آخرین پروژه این کمپانی، تخت خواب سه طبقه سفارشی برای سه کودک است. این تخت خواب مدرن از دو سمت دارای پله هایی برای ورود به تخت خواب است. در حقیقت برای ورود به طبقه سوم ...