شیوه های طراحی اتاق بدون پنجره در واقع هر انسانی برای داشتن یک زندگی سالم نیازمند نور خورشید می باشد. اما امروزه با زندگی شهری در خانه های کوچک و آپارتمانی ، مخصوصا در خانه های مرکز شهر ، گاهی از نظر معماری تعبیه پنجره در تمام اتاق ها امکان پذیر نبوده و بعضی از اتاق ها بدون پنجره طراحی می شوند. در آپارتمان هایی که تعداد زیادی واحد ...