دکوراسیون داخلی اتاق چای با چوب بلوط طراحی اتاق چای Biju واقع در شهر لندن، انگلستان توسط گروع معماران Gundry & Ducker and Ico Design صورت گرفته است. کارفرما این پروژه از تیم معماران خواستار ایجاد فضایی بود که مردم را تحت تاثیر قرار دهد و رنگ ها و طرح ها برای آن ها یک برند بسازد. انتخاب هوشمندانه مبلمان باعث ایجاد محیطی گرم برای گپ و کفت و گو ...