دکوراسیون خانه اسباب بازی رنگارنگ این خانه اسباب بازی رنگارنگ واقع در شهر سائوپائولو، برزیل در مساحت 247 متر مربع طراحی و به اجرا رسیده است. بخش کوچکی از این خانه به فضای زندگی اختصاص یافته است. خلق فضایی مناسب برای بازی و رشد کودکان و در صورت لزوم مکانی برای برگزاری جشن ها و مهمانی ها اهدف اصلی تیم معماران از طراحی این خانه اسباب بازی رنگارنگ بوده است. ...