دکوراسیون داخلی مرکز پست طراحی دفتر پست واقع در استرالیا توسط گروه معماری Gray Puksand صورت گرفته است. فضای این دفتر کار 1000 کارمند را در خود جای داده است که فضای داخلی آن با هدف تامین تندرستی کارکنان، ایجاد محیطی منعطف و دارای تنوع بصری طراحی شده است. در دکوراسیون داخلی این دفتر کار به طور کلی 6 تم رنگی و بافتی به کار رفته است که هر کدام ...