طراحی دفتر کار خانگی کوچک گروه معماری Richard John Andrews ، یک استودیو معماری کوچک همراه با حیاط خلوت در شهر لندن، انگلستان به عنوان محل کار خود طراحی و ساخته است. دسترسی به این فضای کار از طریق حیاط خلوت و یک مسیر کوچک میسر می شود. تلفیق این استودیو مدرن با حیاط خلوت منجر به خلق فضایی منحصر به فرد شده است. ساختار به کار رفته در این ...