دکوراسیون کلینیک دندانپزشکی این پروژه پس از بازسازی کامل از یک فضای تجاری به یک کلینیک دندانپزشکی تغییر کاربری داده است. مطب دندانپزشکی Javier Arroyo واقع در اسپانیا توسط گروه معماری Pablo Muñoz Payá طراحی و ساخته شده است. این مطب دندانپزشکی شامل عرصه های مختلفی مانند: اتاق انتظار، اتاق های معاینه، فضایی برای سایر خدمات پزشکی، قسمت های اداری و فضاهای کمکی مرتبط با اتاق های مختلف می ...