طراحی داخلی دو ساختمان برای اسپا و خدمات ناخن تیم معماران Aline Architect در طی 60 روز اقدام به بازسازی یک ساختمان قدیمی نموده . در کنار آن به طراحی یک ساختمان جدید برای سالن اسپا و ناخن نموده اند. با توجه به کاربری و جدا بودن این دو ساختمان از یک دیگر، در هر یک از آن ها خدمات مختلفی به مشتریان عرضه می شود. به این صورت که ...