دکوراسیون شرکت لبنیات طراحی دفتر شرکت محصولات لبنی Vreugdenhil واقع در هلند توسط گروه معماری Maas Architects صورت گرفته است. هدف اصلی از طراحی این دفتر کار، ایجاد یک فضای کاری تشویق کننده برای کارمندان بوده تا در حین عبور از بخش های مختلف ساختمان با هم ارتباط و دیدار داشته باشند. تنوع فضا های کاری وسیع این امکان را برای کارمندان فراهم می آورد تا به راحتی در محیطی ...