بازتاب بی نظیر رنگ ها در مرکز نمایش هنر های تجسمی اینستالیشن بازتاب رنگ جدید ترین طراحی Liz West است که به شکلی بسیار جدید و بلند پروازانه در ساختمان قدیمی مرکز نمایش هنر های تجسمی ارائه نموده است.  این ایده نوین با استفاده از بیش از 700 آیینه ساخته شده است. در کف این ساختمان آینه های دایره ایی شکل در 15 رنگ مختلف اکریلیک و با قطر های 30، 40، 50 و ...