دکوراسیون داخلی استودیو هنری نور استودیو معماری DBEL گالری هنری نور را با کانسپت ایجاد نقاط کانونی در مجرا های مجزا در عرصه گالری ها طراحی نموده است. این استودیو هنری متشکل از آرک و قوس های یکپارچه در شکل ها و ابعاد مختلف می باشد که با استفاده از چراغ ها و نورپردازی هایی به سبکی متفاوت ساخته شده است. نام این گالری هنری نیز به همین علت برگزیده شده است. ورودی ...