طراحی دفتر کار خانگی کوچک طراحی اتاقک چندمنظوره واقع در حیاط خلوت خانه ایی در جنوب غربی لندن توسط استودیو معماری Studio Ben Allen به اجرا رسیده است. این اتاقک چندمنظوره به عنوان دفتر خانگی کوچک و هم چنین به منظور اتاق مهمان در مواقع نیاز مورد استفاده قرار می گیرد. این خانه متعلق به یک زوج جوان می باشد که دارای 2 فرزند خردسال هستند. به همین علت ...