طراحی مرکز اداری سفارت ایتالیا در مسکو طراحی مرکز اداری سفارت ایتالیا واقع در شهر مسکو، روسیه توسط گروه معماری MEL به اجرا رسیده است. این ساختمان اداری نه تنها یک مرکز مدرن و مناسب برای صدور ویزا می باشد بلکه یک فضای عمومی چند منظوره نیز است. در همان لحظه ورود به این مکان، شعار "ایتالیا مکانی برای شروع" به چشم می خورد و پس از آن در ...