طراحی پلی کلینیک و سرای محله با تراس های سبز طراحی پروژه پلی کلینیک و سرای محله سنگاپور که Oasis Terrace نام دارد توسط گروه معماران Serie Architects, Multiply Architects طراحی و به اجرا رسیده است. این پروزه تلفیقی معمارانه است که هدف از طراحی آن برطرف نمودن نیاز های ضروری و گروهی یک محدوده از پایتخت بوده است. از ویژگی های این طراحی تلفیقی، فضای سبز در گسترش بیشتر عناصر پایدار ساختمان ...